Företag upplever ökande krav på hållbarhet från många olika parter

Stakeholders

Klimatsmart är Affärssmart

Genom att aktivt mäta och arbeta med ert klimatavtryck bidrar ni inte bara till en mer hållbar värld och ett ansvarsfullt företagande; ni öppnar också dörren till en rad andra fördelar som direkt gynnar er organisation. 

 

Här är några skäl till hur det kan lyfta er verksamhet:

  • Stärk ert varumärke: Positionera er som ledare inom hållbarhet. Visa för kunder, anställda och partners att ni är en del av lösningen mot en grönare framtid.
  • Förbättra lönsamheten: Upptäck ekonomiska vinster genom att identifiera och minska onödiga energiförbrukningar och resursanvändningar. Att vara klimatsmart är att vara affärssmart.
  • Attrahera kompetens: Locka och behåll den bästa kompetensen genom att visa att ni tar miljöansvar. En stark hållbarhetsprofil ökar ert företags attraktionskraft på arbetsmarknaden.
  • Säkra en konkurrensfördel: Framtidssäkra ert företag genom att ligga steget före i hållbarhetsarbetet. Kunderna väljer allt oftare produkter och tjänster från företag som visar verkligt miljöengagemang.
  • Möt upphandlingskrav: Stärk er position i offentliga och privata upphandlingar där miljöansvar alltmer blir ett kriterium.
  • Var förberedd för framtidens regleringar: Anpassa er proaktivt till kommande lagkrav och regleringar, som EU:s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), och undvik framtida hinder.

 

Vi på Compareitgreen är här för att vägleda er genom varje steg av processen. Med vår expertis, omfattande databaser med utsläppsfaktorer och effektiva metoder säkerställer vi att ni får korrekta och meningsfulla resultat. Låt oss tillsammans bygga en hållbar framtid för ert företag.

light bulb