CIG logo
meeting in office

Omfattas ni också av kraven på klimatberäkningar från CSRD?

I samband med att CSRD rullas ut för de företag som omfattas av den nya EU-standarden ökar också kraven på deras underleverantörer. Dessa ska kunna rapportera sin värdekedja enligt Scope 3. Compareitgreen erbjuder er en enkel lösning där ni får er värdekedja analyserad. Allt görs enligt Scope 3-rapporter enligt GHG Protocol och ger er koll på ert Klimatavtryck!

footprint

Klimatsmart är affärssmart

I den snabbföränderliga affärsvärlden av idag är behovet av hållbarhetsprioritering tydligare än någonsin. På Compareitgreen är vi fullt medvetna om den ökande efterfrågan från alla våra intressenter – kunder, anställda och styrelsemedlemmar – på att företag inte bara ska ta sitt miljöansvar på allvar, men också att de ska ligga i linje med EU:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Hållbarhetsarbete är en strategisk investering

team vision

Ett företags koldioxidavtryck är djupt rotat i inköpen av varor och tjänster, samt dess energianvändning. Att minska ert koldioxidavtryck är inte bara en hållbarhets-åtgärd, det är också en biljett till kostnadsbesparingar. Se detta som en resa där ekonomisk klokhet möter miljöansvar, och skapar unika möjligheter att engagera och inspirera era anställda.

I hållbarhetsarbetet strävar man efter att göra förbättringar kontinuerligt. Därför är vår process cirkulär och pågående.

Compareitgreen process

Ni gör hela jobbet genom att mata in data i vårt interaktiva verktyg

Karin

Intresserad av att veta mer?

Låt vår VD Karin kort introducera er till klimatberäkningar.
Simple process

Mät och förbättra

Nu har vi gjort det ännu enklare för er som företag att beräkna ditt klimatavtryck. Mer användarvänligt och mer transparent.

Vi erbjuder marknadens mest detaljerade utvärdering av ert koldioxidavtryck, komplett med konkreta insikter om hur ni kan spara tusentals kronor. Våra tjänster täcker inte bara implementerings-kostnader, utan ger er även möjlighet att med säkerhet visa upp er miljöpåverkan, vilket leder till ytterligare minskningar i driftskostnader och banar väg för en hållbar framtid.

Vi följer internationella standarder enligt Greenhouse Gas Protocol, vilket säkerställer att ert koldioxidavtryck mäts korrekt och jämförs mot branschstandarder.

Du matar in dina data i vårt interaktiva verktyg och får ut rapporterna

positive business impact
Step 1 in computer screen
Hur mycket koldioxid
Exakt mängd koldioxid utsläpp

Ni får ökad medvetenhet om miljöpåverkan och ökar lönsamheten

Affär Miljöarbete