CIG logo

Kärnan i klimatstrategi och beräkningar

indirect emissions
Grön cirkel

Ett företags klimatarbete startar med insikt och förståelse för vad som orsakar företagets Klimatpåverkan. Grunden för en effektiv klimatstrategi är att identifiera och beräkna sina koldioxidutsläpp och därefter strukturerat arbeta med reduktion.

 

Som kund i Compareitgreen behöver ni inte kunna regelverken, standarder eller hålla er med databaser och underlag, referenser mm korrekta rapporter. Det gör vi. Ni behöver bara förstå er egen organisation och förse oss med de data vi efterfrågar för att ni ska kunna arbeta med det väsentliga, nämligen själva reduceringen av er klimatpåverkan.

  

Den globala standarden för mätning och hantering av växthusgaser är Green House Gas Protocol (GHG Protocol) som utkom 1998. Det utformades genom ett partnerskap mellan World Resources Institute och World Business Council for Sustainable Development, Standarden ligger till grund för ISO-certifieringar i klimatberäkningar och SBTi.  

 

GHG Protocol har utgett tre så kallade Scope för hur utsläpp ska beräknas.

Scope 1      Direkta utsläpp från företaget

Scope 2     Indirekta utsläpp från energi

Scope 3     Indirekta utsläpp från företagets värdekedja

 

Compareitgreen automatiserade beräkningar följer GHG Scope 1, 2 och 3 för beräkning av koldioxidutsläpp för företag. Detta system är utformat för icke-producerande tjänsteföretag. Allt som anges under ”Ingår inte i beräkningar” kräver en separat process för att identifiera och beräkna. Detta görs utanför systemet på konsultbasis. Kontakta Compareitgreen om du har några frågor. Compareitgreen inkluderar heller inte beräkningar av specialprodukter såsom komplexa datahallar, kemikalier, komplexa maskiner eller apparater mm.  

Dessa beräkningar enligt GreenHouse Gas Protocol ingår:

 • Scope 1 Inkluderat (utom Scope 1-utsläpp för producerande företag)

 • Scope 2 Inkluderat

 • Scope 3 Inkluderar

  • Kategori 1: Inköpta varor och tjänster

  • Kategori 2: Kapitalvaror

  • Kategori 6: Affärsresor

  • Kategori 7: Anställdas pendling

  • Kategori 8: Leasade tillgångar (uppströms)

  • Kategori 11 Användning av sålda produkter: Företagets webbsida inkluderas

 

Ej inkluderat i förenklade beräkningar:

 • Scope 1-utsläpp för producerande företag

 • Scope 3 följande kategorier:

  • Kategori 3 Bränsle- och energirelaterade aktiviteter (ej inkl. i Scope 1 eller 2)

  • Kategori 4 Transport och distribution (uppströms)

  • Kategori 5 Avfall – Genererat i verksamheten

  • Kategori 9: Transport & Distribution (nedströms)

  • Kategori 10 Bearbetning av sålda produkter

  • Kategori 11 Användning av sålda produkter: Allt utom företagets webbsida

  • Kategori 13 Nedströms leasade tillgångar

  • Kategori 14 Franchisetagare

  • Kategori 15: Investeringar

Kontakta oss för att komma igång med era klimatåtgärder idag!