CIG logo

Digitaliseringens miljöpåverkan och hur ditt företags verksamhet och försäljning bidrar till jordens utsläpp

När du kliver in i ett av 42 datarum på en tomt på 74 000 kvadratmeter nära Sydney, Australien, kastas du in i en steril science fiction-värld. Höga rader av svarta serverkabinetter står i noggrann ordning, innehållande tusentals surrande hårddiskar som slår som metallhjärtan i det massiva datacentret. Ovanför överför fiberoptiska kablar data ner i varje skåp med hjälp av metalltrådar och elektricitet. Utanför levererar en transformatorstation kraft; medan batterier och generatorer tillhandahåller reservkraft. Den digitala världen pulserar outtröttligt på ett oavbrutet flöde av elektricitet.

Efterfrågan ökar

I vår tid där digitaliseringen accelererar och efterfrågan på datalagring och -bearbetning skjuter i höjden, står företag inför en kritisk utmaning: att balansera sin tillväxt med hållbarhetsmål. Enligt Internationella energiorganet (IEA) använde datacenter mellan 240 och 500 terawattimmar elektricitet 2022, vilket motsvarar ungefär 1-2% av den totala globala energiförbrukningen. Denna siffra har vuxit från bara 0,5% år 2000. Denna ökning av energiförbrukningen understryker behovet av att alla företag tar ansvar för sina koldioxidutsläpp.

Ökande efterfrågan på digitala upplevelser innebär fler och större datacenter. Amazon, Google, Meta och Microsoft använde år 2021 mer än dubbelt så många terawattimmar som deras användning 2017, enligt Internationella energiorganet (IEA). År 2022 stod dessa fyra företag för nästan 80% av den globala kapaciteten för hyperskalade datacenter.

Vad innebär detta för er som tjänsteföretag i Sverige?

Compareitgreen tillhandahåller verktyg för att beräkna klimatavtryck , rapportera och ställa om till en hållbar affär.

 

Klimatsmart är Affärssmart

Vår resa började med en enkel insikt: vi går mot en större miljömedvetenhet, och med den förändras också spelreglerna för företagare. Konsumenter, investerare och lagstiftare kräver allt mer att företag agerar ansvarsfullt. Vi såg en möjlighet att tjäna som bryggan mellan traditionell affärsverksamhet och de nya förväntningarna på hållbarhet och transparens.

 

På Compareitgreen är vi övertygade om att framgångsrika företag är de som förstår att hållbarhetsarbete inte bara är en moralisk skyldighet, utan en strategisk fördel. 

 

Miljötänkande och affärstanke går hand i hand

Vårt team är engagerade i att hjälpa er att förstå och implementera hållbarhetsprinciper som förbättrar både ert varumärke och ert ekonomiska resultat.

Vi erbjuder skräddarsydda tjänster som börjar med en grundlig analys av ert nuvarande klimatavtryck. Genom att använda vår djupgående databas och förståelse för affärsdynamik guidar vi er genom processen att omvandla utmaningar till möjligheter. Vårt mål är att inte bara minska ert miljöavtryck utan också att optimera er verksamhet för bättre effektivitet och kostnadsbesparingar.

 

På Compareitgreen tror vi på kraften i partnerskap. Vi arbetar nära våra kunder för att skräddarsy strategier som speglar både era unika värden och affärsmål. Vi är här för att stödja er på varje steg av er hållbarhetsresa.

 

Vi arbetar tillsammans

Vår filosofi bygger på transparens, integritet och förbättring. Vi är övertygade om att genom att arbeta tillsammans kan vi skapa hållbara lösningar som inte bara gynnar miljön utan också stärker ert varumärke i kundernas ögon och ökar er konkurrenskraft på marknaden.

Välj Compareitgreen som er partner i hållbarhetsarbetet. Låt oss tillsammans forma en framtid där ansvarsfullt företagande och ekonomisk framgång går hand i hand.

I en tid där digital transformation leder vägen och allt fler tjänster blir digitaliserade, står tjänsteföretag, som inte producerar fysiska produkter utan snarare digitala produkter eller erbjuder tjänster, inför unika utmaningar och möjligheter. Datacenter spelar en avgörande roll i denna ekvation, särskilt för företag vars verksamhet är djupt förankrad i den digitala världen.

Datacenter är hjärtat i digitala tjänster

Datacenter fungerar som ryggraden för digitala tjänster, från molnlagring och webbhotell till big data-analys och artificiell intelligens. De tillhandahåller den infrastruktur som krävs för att hålla tjänsteföretagens digitala produkter och tjänster tillgängliga, pålitliga och snabba. För ett tjänsteföretag innebär detta att deras förmåga att leverera värde till kunder är direkt beroende av effektiviteten och tillförlitligheten hos datacenter de använder.

Energianvändning blir ert klimatavtryck

Som tidigare nämnts, är datacenter stora energiförbrukare och står för en betydande del av världens koldioxidutsläpp. För tjänsteföretag innebär detta en indirekt men betydande miljöpåverkan genom dess digitala fotavtryck. Även om ett företag inte producerar fysiska varor, bidrar deras användning av digital infrastruktur till globala utsläpp. Detta gör det avgörande för tjänsteföretag att överväga hållbarhet i valet av datacenterpartner och att sträva efter att minska sitt digitala koldioxidavtryck.

Vad kan vi som tjänsteföretag göra för att minska våra koldioxidutsläpp?

För tjänsteföretag som vill minska sin miljöpåverkan finns det flera strategier att utforska och implementera:

 

  • Välj gröna datacenter: Prioritera datacenter som använder förnybar energi och som har effektiva kylningssystem för att minska energianvändningen.
  • Optimera dataanvändningen: Genom att effektivisera datalagring och dataöverföring kan företag minska sin energianvändning. Detta kan innebära att rensa onödig data eller använda mer effektiva dataformat.
  • Välj molntjänster med omsorg: Välj molntjänstleverantörer som är engagerade i hållbarhet och som kan erbjuda transparens kring sin energianvändning och koldioxidutsläpp.
  • Förbättra interna processer: Implementera interna riktlinjer för energieffektivitet och digital hållbarhet, som att digitalisera processer på ett sätt som minskar den totala energiförbrukningen.
  • Klimatkompensera: För de utsläpp som inte kan elimineras, kan tjänsteföretag investera i klimatkompensation för att neutralisera sitt koldioxidavtryck. Compareitgreen arbetar endast med koldioxidreducering, men vi rekommenderar mer än gärna leverantörer som vi litar på.

 

 

 

 

 

Genom att aktivt arbeta med dessa strategier kan ni minska er miljöpåverkan och förbättra er effektivitet och lönsamhet. Att jobba med hållbarhetsåtgärder visar på ett företagsansvar som kan stärka varumärket och bygga förtroende hos kunder.

 

 

Källa: The Economist