CIG logo

Framtidens hållbarhetsarbete: från hållbarhetsstrategi till hållbar strategi

Idag deltog vårt team i DI Hållbart Näringslivs webinarium med temat ”Affärsnytta med CSRD; så lyckas du”. Evenemanget erbjöd inte bara insikter om det nuvarande affärslandskapet utan också belönade hållbara insatser genom att utse årets hållbarhetschef. 

 

Det nya ramverket för hållbarhetsrapportering, CSRD, ritar om spelplanen för hur företag förhåller sig till klimatarbete från och med i år. Även om bara 50 000 bolag direkt påverkas av regelverket påverkas i princip de flesta bolag indirekt, eftersom alla företag ingår i en värdekedja. Och CSRD innebär precis just detta; att stora bolag inte bara hålls ansvariga för sina direkta utsläpp utan även den koldioxidpåverkan som uppkommer i leverantörsleden.

Här har vi listat några av de mest framstående insikterna från webbinariet och några spaningar för 2024:

CSRD: En möjlighet för 92% och en utmaning för 8%

Enligt publikundersökningen ser 92% av deltagarna CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) som en möjlighet medan 8% uppfattar det som ett hot mot sin verksamhet. Det klargjordes att CSRD kommer att sätta press på stora företag att rapportera klimatpåverkan i sina leverantörsled, samtidigt som det skapar en harmoniserad hållbarhetsredovisning inom EU.

För mindre företag är det viktigt att inse att de indirekt påverkas genom sina ingående i större leverantörskedjor, vilket understryker behovet av att förstå och agera enligt CSRD.

Väsentlighetsanalys och framgångsfaktorer

En nyckel till att lyckas med CSRD är att genomföra en väsentlighetsanalys. Detta verktyg hjälper företag att identifiera risker och möjligheter, och var de kan förbättra sina värdekedjor för maximal påverkan. 

 

Framgångsfaktorerna som betonas inkluderar engagemang inom det egna företaget, engagemang av hela värdekedjan, proaktivitet, noggrann dokumentation, och att vara beredd att integrera hållbarhet i affärsmodellen.

Inspiration från hållbarhetscheferna

Gästerna på webbinariet, inklusive Erik Lindroth från Duni Group, Anna Stenströmer från Arlanda Group och Jens Berggren från Vattenfall, delade sina framgångssagor. 

Duni Group betonade betydelsen av att involvera hela värdekedjan och nära samarbete mellan hållbarhets- och finansavdelningen. 

Arlanda Group fokuserade på att integrera hållbarhet i affärsmodellen och att gå från en hållbarhetsstrategi till en hållbar strategi. 

Vattenfall framhöll att CSRD skapar ordning och möjliggör jämförelser mellan företag.

 

Årets hållbarhetschef och framtidens hållbarhetsledare

Priset för ”Årets hållbarhetschef” gick till Fredrik Nilzén från Swedbank (som precis tagit anställning på Scania Group), vilket tydligt indikerar att framtiden kräver hållbara ledare. Fredriks råd till andra hållbarhetschefer är att våga förändra och använda tillgängliga verktyg samtidigt som man bygger ett starkt team.

 

Spaningarna för 2024 betonar att hållbarhetsarbete i näringslivet är en avgörande överlevnadsfråga. Chefer har ett stort ansvar att tydliggöra mål och ansvar för hållbarhetsarbete. Den snabbt förändrade rollen för hållbarhetschefer kommer att bli mer strategisk och kopplad till företagens ekonomi och finanser.

 

På Compareitgreen.se fortsätter vi att stödja företag i deras strävan efter hållbarhet genom att erbjuda klimatberäkningstjänster. Genom att förstå och omfamna CSRD kan företag inte bara uppfylla kraven utan också skapa verklig affärsnytta och miljönytta. Framtiden är hållbar, och vi är redo att stödja er på den resan.